ocupació

La Xarxa Universitària per a l’Ocupació

La Xarxa Universitària per a l’Ocupació és un servei que ofereixen les universitats catalanes sota diferents nomenclatures (servei d’orientació laboral, servei d’assessorament laboral, etc). En aquest espai es pot trobar el suport i l’assessorament de personal especialitzat per a una millor i més ràpida transició al món laboral.