ocupació juvenil

Publicat l'informe 'Explorant la diversitat dels ninis (Exploring the diversity of NEETs)'

L'informe 'Explorant la diversitat dels ninis' (Exploring the diversity of NEETs)' analitza el sector de la població de joves que no treballen ni estudien 

Convocatòria per potenciar la inserció laboral de joves en empreses situades al medi rural. Programa Odisseu

Fins al 14 de febrer està obert el termini per inscriure’s en una de les ofertes del programa Odisseu. Aquest programa té l'objectiu de donar l'oportunitat a joves universitaris a optar a alguna de les vacants que ofereixen empreses de diferents sectors ubicades al medi rural. 

Amb aquest programa es vol afavorir el possible retorn dels i les joves al medi rural, realitzar pràctiques remunerades, adquirir experiència en l’àmbit empresarial i augmentar les possibilitats d’inserció laboral.

Ajuts al treball jove en el marc de la Garantia Juvenil

Ajuts per a la contractació de joves en l'àmbit de l'economia social i a promoure l'autoocupació. Les persones joves d’entre 16 i 29 anys tindran més oportunitats per trobar feina en cooperatives, societats laborals o amb persones treballadores autònomes. El programa de la Garantia Juvenil ha establert un ajut equivalent al salari mínim per tal que aquestes empreses puguin contractar joves inscrits a la Garantia Juvenil entre 6 i 12 mesos.