Com incorporar el llenguatge emocional en la nostra relació amb els i les joves

Públic al qual s'adreça: 
Professionals que treballen amb els i les joves dels Serveis de Joventut
divendres
01
09:00h
Juny 2018
Data de finalització: divendres, 01/06/2018 - 14:00

Objectius:

- Prendre consciència de la rellevància de l’educació socioemocional en el desenvolupament saludable de la personalitat dels i les joves
- Reforçar el concepte de consciència emocional
- Facilitar eines per incloure el llenguatge emocional en la intervenció dels i les professionals de joventut en la seva relació amb els i les joves
- Aportar eines útils als i les professionals de joventut en  el seu procés d’acompanyament en el creixement personal dels i les joves  a través del llenguatge.
- Entrenar habilitats socioemocional

Continguts:

- Consciència emocional: com ho compartim amb els i les joves
- El paper dels professionals de joventut en el desenvolupament integral dels i les joves incorporant la dimensió emocional.
- Conceptes claus de la comunicació emocional enfocada a la millora de la dinàmica personal i de grup en els Serveis locals de joventut: l’autoconeixement 
- Model salutogènic, model d’actius: factors protectors i motivacionals en la comunicació centrada en els i les joves 
- El llenguatge i la comunicació com a eines claus en l’acompanyament emocional en joventut. Com connectar amb els i les joves a través del llenguatge.
- Parlem amb els i les joves: expressió empàtica i llenguatge impecable. Entrenar  estratègies de comunicació efectiva i afectiva amb els i les joves.
- Com ajudar als i les joves,  des de la comunicació emocional, en el seu procés d’elecció personal i presa de consciència de la responsabilitat individual

1
Etiquetes:
#formació