Novetats

Grup de treball: Aprenentatge Servei

Grup de treball: Coaching transformacional i joves

Grup de treball: Creativitat i comunicació

Grup de treball: Dinamització dels joves en entorns virtuals

Grup de treball: Eines per a l'orientació en la trajectòria vital dels jove

Grup de treball: fem tec!

Grup de treball: intervenció amb joves en risc d'exclusió

Grup de treball: Joves amb recursos: noves mirades al món de l'emprenedoria