Congrés Català de la Joventut

Públic al qual s'adreça: 
joves, entitats juvenils
dissabte
13
09:00h
mai 2017
Data de finalització: diumenge, 14/05/2017 - 14:00


El Congrés Català de la Joventut, programat pels dies 13 i 14 de maig, serà el punt àlgid del procés participatiu #FemCarta. Servirà per posar en comú totes les propostes recollides a través dels diferents tallers i qüestionaris, concretar-les i treballar les principals línies de conclusions per redactar una nova Carta Catalana de la Joventut que serveixi com a eina d'incidència política i social per reivindicar respostes efectives a les necessitats, propostes i inquietuds de les persones joves.

El dissabte s’organitzaran tallers temàtics centrats en cada un dels 12 eixos que abordarà la Carta Catalana. En aquest tallers s’exposaran les totes les aportacions recollides durant la primera fase del procés participatiu per poder-les debatre col·lectivament i consensuar les línies que seguirà i recollirà la Carta. El diumenge es presentaran a les participants les propostes treballades en els diferents grups per acabar de definir el contingut final del document. El Congrés també comptarà amb espais destinats a fer xarxa entre joves i entitats i una festa dissabte a la nit, entre altres.

INSCRIPCIONS AQUÍ!