L’autoconeixement en els processos d'orientació. NOE 4

Públic al qual s'adreça: 
Professionals de Joventut i d'Educació
dijous
16
10:00h
Juny 2022
Data de finalització: dijous, 16/06/2022 - 11:30

Seminari de Polítiques Locals de Joventut - Projecte Noves Oportunitats Educatives 4.10 (NOE) 

https://www.diba.cat/es/web/educacio/projecte-noe410