Design Thinking aplicat a la implicació dels i les joves. Dissenyar la participació

Públic al qual s'adreça: 
Inscripció oberta tant a tècnics de joventut com a professionals del sector
dimecres
30
10:00h
Novembre 2022
Data de finalització: dimecres, 30/11/2022 - 13:00

Aquí trobaràs l'enllaç a Gestforma per inscriure's.

OBJECTIUS:

Emmarcar el paper dels i de les joves a la societat de la incertesa.
Aprendre a fer més atractives als joves les polítiques de participació i els àmbits de decisió.
Descobrir la metodologia Design Thinking i la seva aplicació a la participació dels joves.

CONTINGUTS:

1. Innovar en els serveis de joventut.

Una mirada sistèmica. Per què innovar?
Qui ho ha de fer? Com innovar?

2. Design Thinking com a metodologia per a la  participació i la innovació.

Canvi de mentalitat. Entendre el procés. El joves en el centre.

3. Els reptes com a punt de partida.

Què és un repte.
On es troben els reptes.

4. Investigar per conèixer.

Perfils i arquetips de joves.
La fase d'immersió a la pràctica (eines de la fase d'immersió).

5. Definim problemes i busquem solucions amb els joves.

Trobar revelacions (INSIGHTS). Creativitat en acció.
Eines per a la fase de definició i d'ideació.

6. Prototipem per aprendre.

Com es prototipen les idees.
Com s'aprèn d'un prototip.
Com passem del prototip a la realitat.
Eines de prototipat.

1
Etiquetes:
#formació