Publicat el Catàleg de Serveis 2020. Espai per compartir dubtes

El Catàleg de serveis té com a destinataris preferents els ajuntaments i els consells comarcals posant a disposició dels governs locals un total de 343 recursos d’assistència i cooperació local. D’aquests, 163 (47%) són recursos tècnics, 105 (31%) econòmics i 75 (22%) materials.

Del total de recursos que ofereix la Diputació de Barcelona, l’Oficina del Pla Jove gestiona aquests 5:

Les sol·licituds ja es poden tramitar a través de la web del Portal PMT. El termini de sol·licitud finalitzarà el 13 de febrer de 2020 per a tots dels recursos.

El telèfon per  a resoldre dubtes i obtenir suport en la utilització del PMT és el 933 933 301. 

Obrim aquest espai per anar incorporant els dubtes que ens feu arribar i que pensem que pot ser d’interès compartir amb tots vosaltres. Podeu utilitzar els comentaris per plantejar les vostres qüestions, per això caldrà accedir a la comunitat (loggejar).

També hi ha altres productes adreçats al treball amb joves impulsades per altres Gerències i Àrees de la Diputació de Barcelona. Hem fet una selecció de recursos del Catàleg de Serveis que us poden resultar d'interès per treballar amb joves, especialment en col·laboració amb altres àrees de l'ajuntament.

Accés a tota la informació del Catàleg (343 recursos).

Document de les sessions informatives dels recursos de Catàleg gestionats per l'OPJ (pdf)

5 comentaris

OLIVER CUENCA, VIVIAN

hola una qüestió, a la jornada de presentació del catàleg es va comentar que aquest any també es podia sol·lictar taller sobre associacionisme adreçats al jovent, entenc que aquests també es poden sol·licitar només fins al dia 13 de febrer?

gràcies,

Clotet Masana, M. Teresa

Bon dia Vivian, Sí: el termini de sol·licitud d'aquest recurs (Tallers d’emancipació) finalitza el 13 de febrer

Aprofito per explicar el seu cotingut responent a altres sol·licituds que hem rebut:

Els tallers de foment de l’associacionisme, tenen l’objectiu de treballar l’interès pels afers públics, fomentar l’adquisició de responsabilitats i compromís social i comunitari així com de dotar de coneixements i recursos per a la participació social i comunitària i promoure la implicació en l’entorn proper.

Les dinàmiques proposades durant el taller estan pensades perquè puguin sevir d’exemple i referència per a la dinamització d’espais associatius.

Es treballa des de la metodologia d’educació no formal amb un format mixte que combina introduccions de caire teòric amb dinàmiques grupals vivencials.

Lama Castro, Rosa

Clotet Masana, M. Teresa

Actualitzem l'espai per compartir dubtes amb noves consultes:

- Aquest any no es poden sol·licitar tallers d'empenedoria? És el recurs Tallers d'emancipació, modalitat fem tec!. Si el que es vol és un taller amb un contingut d'emprenedoria, només cal indicar-ho quan es concreti l'execució dels tallers.

- Si demanem tallers fem tec! s'han de realitzar exclusivament a la nostra Oficina Jove o ho podem vehicular per realitzar-ho en un altre equipament? o en un altre municipi? Els tallers es poden realitzar en qualsevol equipament o municipi amb el que treballeu amb joves (per exemple, és el cas de consells comarcals, municipis sense institut...).

Quins requisits d'espai i equipament calen per dur a terme els tallers fem tec? Cal un espai on es puguin moure amb comoditat els i les assistents. També cal un ordinador amb projector i connexió a internet.

- Hi ha un nombre mínim d’assistents per a poder sol·licitar un taller fem tec? i màxim? El nombre ideal per a fer un taller és a partir de 10 persones. Hem fet tallers per a professionals fins a 60 persones. Amb joves el nombre màxim aconsellable és 25.

Es poden sol·licitar tallers fem tec! adreçats a monitors de lleure educatiu? Sí, però caldrà que assisteixi al taller al menys un professional  de joventut o d’alguna àrea de l’ajuntament interessada en el taller.

Clotet Masana, M. Teresa

Tal com vam comentar a la sessió de presentació del Catàleg, obrim aquest espai per compartir dubtes sobre la tamitació dels recursos. L'iniciem amb un recull dels dubtes que van sorgir ahir:

- Quin termini aproximat d'execució tenen els Projectes de suport als equipaments juvenils? Això depèn de diversos factors com ara la velocitat en la tramitació del decret, la facilitat en localitzar la persona interlocutora, que hi hagi un període de vacances en mig, el ritme de gestió de l'ens local a la petició d'informació... En qualsevol cas, l'experiència fins ara ens mostra que com a molt d'hora es pot disposar dels resultats a final de l'any de concessió del recurs (2020).

- Quin termini aproximat d'execució tenen les diagnosis? La resposta és exactament la mateixa que per als equipaments, tenint en compte que en aquest cas la participació de l'ens local és major atès que cal coordinar un procés participatiu adreçat al jovent del municipi. 

- Es poden sol·licitar simultàniament tallers per al foment de l'associacionisme juvenil i tallers fem tec!? No. Cal triar entre uns i altres. En el cas d'escollir els tallers fem tec! sí que es poden sol·licitar simultàniament tallers per a joves i per a professionals

- Cal concretar-lo en el moment de realitzar la sol·licitud? Quin és el contingut dels tallers fem tec? No. En el moment de la sol·licitud només cal especificar el nombre de tallers i a qui van adreçats: si a joves o a professionals. Pel que fa al contingut, tant si s'adreça a professionals com a joves, es pot decidir quan contactem per a concretar les dates en base als tallers publicats. En el cas de tallers adreçats a professionals, també es pot fer una introducció a la metogologia i la revisió global de totes les guies. 

- A quina mena de professionals s'adrecen els tallers? fins ara hem fet tallers bastant diversos: per a professionals de joventut d'un ens local, per a professionals de diversos serveis que treballen amb joves en un territori (joventut, benestar social, promoció econòmica, educació i esports) i els que més hem fet, han estat tallers adreçats a claustres d'instituts de secundària.