Plans Locals de Reobertura d’Equipaments Municipals (PREOB)

Aquesta nova eina de gestió a l’abast dels municipis ofereix un marc conceptual, una metodologia pautada i documents de gestió per fer front a processos de reobertura i represa d’activitats. 
Un dels efectes de la crisi sanitària ha estat el tancament dels diferents equipaments municipals. Ara, a mida que la situació ho va permetent, aquests equipaments poden anar reobrint-se, tot adaptant-se a les noves condicions i requeriments. En aquest sentit, i per a poder posar a disposició una eina de treball per als ens locals, des de l'Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona, s'ha elaborat un model per als Plans de reobertura d'equipaments municipals. Aquest recurs, així com d'altres relacionats amb l'organització i desenvolupament de les activitats d'aquest estiu, els trobareu al web Activitats d'estiu 2020.