Els SLJ ofereixen gran diversitat de propostes per Sant Jordi