Acció formativa 'Estratègies d'intervenció en activitats de promoció de la salut en adolescents'