Curs: La gestió de projectes amb joves

L’èxit d’un projecte depèn, en gran mesura, del treball previ i de l’adequada estructuració de tot el procés. Una estratègia que hauria de ser compartida per tots els qui participen del projecte.

El líder del projecte ha de ser capaç d’establir, i compartir, objectius i normes, planificar, programar i organitzar el procés de treball, mesurar-ne els resultats i controlar el grau d'avenç. A més dels coneixements procedimentals, en el cas del treball amb joves i adolescents és fonamental, també, conèixer les estratègies d’intervenció més adequades per facilitar la bona marxa i la realització del projecte comú.

Aquest curs pretèn aportar els recursos necessaris per a reconèixer els elements que configuren el cicle de vida d’un projecte, oferir eines per al disseny i gestió operativa dels projectes i estratègies per a l’especificitat del treball en grup amb joves i adolescents.

Dades tècniques:
Durada: 16 hores
Dies:  dimarts 15 i 22, dijous 24 i dimarts 29 de novembre 2011 de 10 a 14 hores
Lloc:  Pavelló Mestral. Recinte Maternitat. Travessera de les Corts, 131-159. 08028 Barcelona

Inscripcions: www.diba.cat/web/joventut/formacio