Algú s’anima a fer un projecte d’aprenentatge servei?

Ja coneixeu l’aprenentatge servei? És una metodologia de treball molt interessant per treballar amb els joves als equipaments juvenils i també en el marc dels centres de secundària.
Aquesta és la definició que des del Centre Promotor en fan de l’aprenentatge servei:
Tot i la pluralitat d'experiències d'APS, amb accents i sensibilitats diferents, hi ha un cert grau d'unanimitat en definir-lo com una activitat complexa que integra el servei a la comunitat amb l'aprenentatge de continguts, competències, habilitats o valors. En l'APS es fonen intencionalitat pedagògica i intencionalitat solidària. És una proposta innovadora que parteix d'elements tan coneguts com el servei voluntari a la comunitat i l'adquisició d'aprenentatges.
L'aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.
L'aprenentatge servei és, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social.
La relació circular que s'estableix entre l'aprenentatge i el servei genera una nova realitat que intensifica els efectes de cada un per separat. L'aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l'aprenentatge, perquè allò que s'aprèn es pot transferir a la realitat en forma d'acció.
A la web del Centre Promotor podeu trobar molta informació, recursos, propostes de formació i una àmplia base de dades sobre experiències. Hi ha una guia específica sobre aprenentatge servei i joves i una altra també sobre l’aprenentatge servei als centres educatius.
Coneixeu algun projecte d’aprenentatge servei des del PIDCES o des de la Regidoria de joventut.

1 comentari

Enric Miró Barreda

Afegeixo una guia força completa de projectes d'aprenentatge-servei publicada per la Diputació de Barcelona.

http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=4138cb67-f023-4505-...