L'Oficina del Pla Jove s'ha traslladat a les Llars Mundet

L'Oficina del Pla Jove s'ha traslladat de la Maternitat a Les Llars Mundet. Ara ens trobareu en un nou entorn, ben bé al pulmó verd de Barcelona, Collserola, i on ja estan ubicats altres serveis i oficines de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.

Només canvia la nostra adreça postal, els telèfon directes de l'Oficina i les adreces electròniques són les mateixes.

Oficina del Pla Jove. Recinte Mundet - Edifici Migjorn, 4a planta. 08035 Barcelona. tel: 93 402 25 56 fax: 93 402 25 55 a/e: o.plaj@diba.cat

Les extensions directes del tècnic i les tècniques de l'Oficina SÍ que han canviat:

Ramon Albornà: 66834 / Teresa Clotet: 66835 / Montse Igual: 66831 / Anna Madrid: 66832 / Olga Madrid: 66837 / Pilar Sanz: 66833

On estem? Enllaç a Google Maps