Resum dels continguts tractats a la primera trobada de professionals de Joventut

L'AcPpJ ha elaborat el resum dels continguts tractats a la primera trobada de les i els professionals de les polítiques de joventut que es van celebrar el passat dijous 21 de febrer simultàniament a Reus Barcelona i Lleida. El document (que podeu consultar en aquest enllaç) es divideix en quatre blocs:

  • Escassa dotació de recursos per a uns objectius inassumibles. Articulació i gestió de les polítiques de joventut
  •  Com ens coneixen els/les joves? I, arriben les polítiques de Joventut a tots/totes els/les joves

  • Convé millorar del discurs a favor les polítiques de joventut

  • El col·lectiu professional avui i potencialitats

1
Etiquetes:
AcPpJ