Garantia Juvenil: recomanacions del Consell de la Unió Europea

Recomanació del Consell de 22 abril, 2013 sobre l'establiment de la Garantia Juvenil.

Avui s'ha publicat al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) la Recomanació del Consell sobre l'establiment de la Garantia Juvenil. En aquest document es reconeix l'atenció integral als joves com a prioritat per assolir els objectius de l'Estratègia Europa 2020 i es defineix què entén el Consell de la UE per "garantia juvenil". També fa recomanacions als Estats membres i a la Comissió per assolir aquestes fites. A nosaltres, com a tècnics de joventut, el què més ens pot interessar són les pistes que dóna sobre el futur immediat de les prioritats en finançament europeu.

+ accediu al text complet