L’emprenedoria com a concepte de vida: publicació del vídeo Joves amb recursos: noves mirades al món de l'emprenedoria

En aquest vídeo s'exposa el concepte d'emprenedoria defensat des de l’Oficina del Pla Jove, l’emprenedoria com a actitud vital dels joves, i es plantegen eines per apropar els joves al món de l'emprenedoria.

El vídeo es va elaborar durant la celebració del seminari "Joves amb recursos: noves mirades al món de l'emprenedoria", impulsat per l'Oficina del Pla Jove i on van participar una vintena de tècnics i càrrecs electes de joventut. Es tracta d’un material que l’OPJ posa abast de tothom que vulgui treballar aquest concepte d’emprenedoria.

A més, els territoris que ho desitgin poden sol·licitar la realització d’un Grup de millora: L'emprenedoria com actitud vital. Propostes metodològiques per a l'impuls de l'emprenedoria entre els joves. Es tracta d'un espai de reflexió, on també s'ofereixen recursos per a treballar les aptituds emprenedores amb els joves i es proposa el disseny d'un projecte amb mirada emprenedora. El poden sol·licitar els territoris que estiguin interessats en la matèria, que puguin garantir un mínim de 15 assistents.