El Parlament Europeu amplia la Garantia Juvenil

El Parlament Europeu reunit en sessió plenària ha decidit augmentar la quantitat assignada a la Garantia Juvenil al considerar que els 6.000 M€ aportats fins ara són insuficients per acabar amb l'atur dels joves a llarg termini.

La Garantia Juvenil vol assegurar que tots els joves menors de 25 anys aconsegueixen una feina, pràctiques o formació de màxim 4 mesos després d'haver acabat l'educació formal, o després de quedar-se desocupats.

D'altra banda la Resolució aprovada pel Parlament, més enllà de considerar la Garantia Juvenil com una acció prioritària, defensa l'ampliació del programa fins als 30 anys, per tal d'incloure als quasi 7 milions de joves que ni estudien ni treballen entre 25 i 30. Alhora, el Parlament reclama a la Comissió Europea l'establiment d'un marc jurídic de mínims per a l'aplicació de la Garantia Juvenil, que inclogui qualitat en l'aprenentatge, salaris dignes per a joves i accés als serveis d'ocupació.

Al mateix temps, els eurodiputats han exigit l'elaboració d'una estratègia per lluitar contra l'abandonament escolar, l'ampliació de l'oferta de formació professional, i la promoció de les carreres de ciències, enginyeria i matemàtiques. També han decidit promoure el desenvolupament d'iniciatives que integrin aquest col.lectiu de joves al mercat laboral.

Finalment, el Parlament anima als Estats a fomentar l'emprenedoria eliminant les barreres burocràtiques que han de superar els autònoms, les microempreses i les PIME. Alhora, subratlla la possibilitat dels Etats membres a utilitzar altres fons de la Unió, com el Fons Social Europeu o Erasmus+, per tal de fer front a la l'atur juvenil.

Font: Butlletí dels governs locals i Europa