Demà, dimarts 20 de gener finalitza el termini de sol·licitud de subvencions i ajuts

Us recordem que demà, dimarts 20 de gener, finalitza el termini de presentació de les sol·licituds dels recursos econòmics i de gran part dels tècnics i materials de l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania inclosos al Catàleg de Serveis de 2015. 

Els formularis de sol·licitud i la documentació que s'ha d'annexar es troben al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions:

  • enllaç a informació i sol.licitud de Finançament de l'àmbit d'Igualtat i diutadania (Suport per garantir la sostenibilitat de programes de joventut: Foment de l'emprenedoria, l'ocupabilitat i l'emancipació, Actuacions d'informació i de dinamització als centres d'educació secundària)
  • enllaç a informació i sol.licitud PENSA-Jove, suport tècnic específic (Assessorament i suport als ens locals per a l'elaboració o l'avaluació de plans locals de joventut i per a l'estructuració de plans i projectes orientats a afavorir l'esperit emprenedor, l'autonomia i l'emancipació de les persones joves)
  • enllaç a informació i sol.licitud PENSA-Jove als instituts (tallers) (Tallers als instituts adreçats als grups classe o a grups de delegats amb l'objectiu d'afavorir l'autonomia, l'emancipació i l'esperit emprenedor dels joves. Es duran a terme tallers per a la difusió de l'esperit emprenedor entès com a actitud vital)

Al web d'Igualtat i Ciutadania  trobareu més informació dels recursos econòmics, tècnics i materials que el Catàleg de Serveis d'enguany posa a disposició dels ens locals.

Per a qualsevol consulta no dubteu a contactar amb nosaltres al 934 022 556 o bé a o.plaj@diba.cat