Més tallers als instituts: Tallers de suport a les competències clau

Termini de sol·licitud: fins el 31 de març de 2015
Àmbit: Àrea d'Atenció a les persones
Programa: Acompanyament a l'escolaritat
Acció: Tallers de suport a les competències clau

L'Àrea d'atenció a les Persones, mitjançant el Catàleg de serveis 2015, ofereix diversos tallers (fins a 10 diferents, agrupats en 3 àmbits) per donar suport a l'organització de tallers cientificotecnològics i lingüístics que tinguin com a finalitat aportar experiència pràctica per desenvolupar les capacitats i les habilitats que conformen aquestes competències clau:

Bloc 1. Tallers de competències cientìfico-tecnològiques per a l'alumnat de secundària

  • Dones i carreres tècniques
  • Projecte Mart XXI. Es possible una colonia a Mart?
  • Robòtic. Taller de Sistemes TIC per a estudiants de secundària
  • Tecnologies per un món millor

Bloc 2. Tallers de competències cientìfico-tecnològiques per al professorat

  • Innovació tecnopedagògica a les escoles
  • Scratch i Arduino. Tallers de Programació i Robòtica

Bloc 3. Tallers de foment de la lectura i de les competències lingüístiques

  • Informació, formació i orientació a famílies per millorar la seva funció educativa
  • Promoure la lectura científica: Explora360º
  • Visita-taller a la Biblioteca Nacional de Catalunya
  • Treure's contes del barret

+ informació