Programa 'Líderes del Futuro'

Dates: 3 i 4 de Juny de 2015

Lloc: Brusel·les

Amb motiu de l'Any Europeu del Desenvolupament (European Year of Development - EYD 2015), jornades que tindran lloc a Brussel·les al juny de 2015, la Comissió Europea busca a dotze joves líders d'arreu del món d'entre 21 i  26 anys per unir-se al debat sobre el futur de la cooperació internacional.

Els joves que vulguin participar hauran de presentar abans del 18 març 2015 una sol·licitud amb el seu CV i un vídeo de dos minuts explicant en quin dels dotze temes dels que es debatran en els EDD15 (European Development Days) volen centrar-se i el motiu d'haver triat aquell tema.

Es seleccionaran 12 joves, un per sessió de l'auditori, i aquests es reuniran amb importants personalitats en els grups d'alt nivell dels Dies Europeus del Desenvolupament 2015 a Brussel·les (EDD15).

Més informació: http://www.eudevdays.eu/futureleaders

Informació sobre la sol·licitud en castellà: http://eudevdays.eu/doc/EDD15_Future_Leaders_Application_Process_ES.pdf