L'associació A Bao a Qu ofereix 3 places en una formació sobre metodologies i tècniques d’animació a Berlin de l'11 al 13 de maig a tècnics de joventut

A Bao a Qu, una associació cultural sense ànim de lucre dedicada a la ideació i el desenvolupament de projectes que vinculen creació artística i educació.
Ens han adreçat una proposta per a fer partícips els tècnics de joventut d’aquesta proposta adreçada a educadors de joves i adults. S’emmarca en un projecte europeu Grundtvig del qual formen part i que se centra en la formació d’educadors sobre metodologies de treball amb la creació audiovisual.
 
El projecte s’anomena "Development and Implementation of Audiovisual Teaching Methodologies for Adult Educators” i s’emmarca en una associació Grundtvig que desenvolupen des de 2014 i durant el  2015 juntament amb tres entitats d’altres països d’Europa: Katadrom (Turquia), Kyrnea/Passeurs d’Images (França) i Moviemiento (Alemanya). A Catalunya fins ara hi han participat quatre institucions. Al llarg dels dos anys, cadascuna de les entitats organitzadores desenvolupa un seminari de tres dies sobre aspectes concrets del’audiovisual aplicables a l’educació de persones adultes. Els dies 11, 12 i 13 de maig es celebrarà el seminari de Berlín. El seminari alemany versarà sobre diferents metodologies i tècniques d’animació:

In the last stop of Cinetrain Workshop for Educators, Alessandro, Benjamin and Amrei will give an insight into the world of animated images. The participants will experiment with different techniques as stop-motion, pixelation or the basics of digital animation. Besides, we will discuss experiences and methods of running workshops and aim to stimulate an exchange of ideas with the participants.
Please bring your laptop (pc or mac), smartphones or digital camera / if available and your motivation for three days of fun and experiments.

Hi participaran 4 persones de Catalunya. És molt important que els participants tinguin coneixements suficients d’anglès, ja que aquesta és la llengua vehicular dels taller. Es marxaría el diumenge 10 o dilluns 11 a primera hora i tornaría el 14. Totes les despeses d’allotjament i de dietes les assumeix l'associació A Bao a Qu, ja que el projecte està finançat pel Programa europeu d’Aprenentatge Permanent (http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/grundtvig/asociaciones-de-aprendizaje.
html).

Us facilitem l’enllaç del web del projecte, on podeu llegir una mica més d’informació i de les entitats que el desenvolupen: http://cinetrainproject.com/about/

Si la proposta us sembla interessant, contacteu amb:

PEP GARRIDO
pep.garrido@abaoaqu.org
pep.garrido@gmail.com

http://www.abaoaqu.org/