Segueix la GAUE a Twitter i Facebook

La Guia d'Ajuts de la UE (GAUE), eina informativa de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona que recull més d'un centener d'instruments financers europeus d'interès per a les corporacions locals, ja és a les xarxes socials Twitter i Facebook, a més d'incorporar el servei web RSS. 

GAUE ofereix informació puntual sobre les convocatòries que es van publicant en el Diari Oficial de la UE i en altres butlletins oficials. Es pot accedir a les darreres convocatòries en vigor, ordenades per data límit o alfabèticament, així com a informació bàsica del programa o de projectes ja aprovats.

accés a twitter / accés a facebook