Situació laboral de les persones joves

Ja es pot consultar l’informe sobre la Situació laboral de les persones joves a Catalunya, elaborat amb les dades del 1r trimestre de 2015 de l’Enquesta de població activa (EPA). L’informe fa referència a la població jove de 16 a 29 anys i es basa en dades generades per l’Idescat a petició de l’OCJ. La informació disponible en aquest document és, doncs, inèdita i ofereix una visió sobre la situació laboral del conjunt de la població jove. 

Trobareu l'informe en el document adjunt.