Curs de monitor/a d'activitats de lleure. Mataró. Juliol

Curs de monitor/a d'activitats en el lleure infantil i juvenil. Juliol.Mataró

Com s'organitza?

- 150 hores teòriques (100 hores presencials i 50 online)

- 160 hores de pràctiques (+ l'elaboració de la memòria)

Part teòrica: del 29 de juny al 24 de juliol

- Grup A: de 9h a 14h

- Grup B: 16h a 21h

Lloc: Centre Cívic Cabot i Barba (Mataró)

Preu: 230€

Contacte:
OFICINA JOVE DEL MARESME
Tel . 93 798 96 49
Correu: maresme@oficinajove.cat