Resultats de l’estudi MOB GAE sobre l’impacte dels programes de mobilitat internacional en els participants

S’han presentat els resultats de la investigació realitzada en el marc del projecte MOB GAE, cofinançat per la Comissió Europea, sobre l’impacte dels programes de mobilitat internacional en el creixement personal i professional dels participants.  

L'objectiu del projecte MOB GAE és posar en valor i aprofitar les experiències internacionals de mobilitat com a eina per a l'aprenentatge,  per al  desenvolupament personal i professional, per a la millora de l'autonomia individual, per a facilitar l'accés a l'ocupació i per augmentar la presa de consciència de la ciutadania europea i la participació ciutadana.