Subvencions per promoure l’emprenedoria entre el col•lectiu de joves

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat ha publicat les bases reguladores  per a la concessió de subvencions destinades a promoure l’emprenedoria entre el col·lectiu de joves en el marc del programa de Garantia Juvenil a Catalunya i es fa pública la convocatòria per a l’any 2015.

Els destinataris d’aquests projectes són els joves d’entre 18 i 29 anys que estiguin interessats a iniciar un projecte empresarial o d’autoocupació. Aquests joves hauran d’estar inscrits al sistema de garantia juvenil i tenir preferentment una formació professionalitzadora o de grau superior.

Les entitats beneficiàries que es poden presentar a la convocatòria són: els ajuntaments i ens vinculats o depenents, les entitats sense finalitat de lucre, les universitats i les escoles de negoci, les diputacions, els consells comarcals, els col·legis professionals i els gremis.

El termini de presentació és el 20 de novembre de 2015.

Per contactar amb la unitat gestora de les subvencions:   emprenedoria.emo@gencat.cat

Per accedir al tràmit

Bases reguladores

1
Etiquetes:
Emprenedoria