24/2 Erasmus+: ofertes formatives adreçades a professionals de joventut

Adjuntem noves ofertes formatives adreçades a professionals de joventut del programa Erasmus+.
Per a les persones seleccionades, les despeses d'aquestes formacions (allotjament i viatge) estan finançades per Erasmus+: Youth in Action Programme.

Per sol·licitar plaça és necessari enviar una còpia de la sol·licitud a la Direcció General de Joventut (ggarcia@gencat.cat o rclosas@gencat.cat) i una altra a la Secretaria Administrativa de l’ANE (tca@injuve.es).

curs dates i lloc termini presentació 
sol·licituds
més informació

Cross sectioral seminar on european shared strategies to put in place a coherent involvement of migrants, youth migrants, asilum seeckers and refugees in Erasmus+

del 15 al 17 de maig a Roma 25 de març de 2017 enllaç

Values education through sport PBA 

del 31 de maig al 5 de juny a Mallorca 2 d'abril de 2017 enllaç

Get up, Stand up! A training course on democracy and active citizenship in the field of youth work  

del 19 al 24 de maig a Bonn (Alemanya) 9 d'abril de 2017 enllaç

The sound of music III
European Training course for youth workers to explore the power of music in non formal education activities with young people

del 24 al 31 de juliol a Mollina, Málaga 28 de maig de 2017 enllaç