26/01 - Erasmus+: ofertes formatives adreçades a professionals de joventut

Adjuntem noves ofertes formatives adreçades a professionals de joventut del programa Erasmus+.
Per a les persones seleccionades, les despeses d'aquestes formacions (allotjament i viatge) estan finançades per Erasmus+: Youth in Action Programme.

Per sol·licitar plaça és necessari enviar una còpia de la sol·licitud a la Direcció General de Joventut (ggarcia@gencat.cat o rclosas@gencat.cat) i una altra a la Secretaria Administrativa de l’ANE (tca@injuve.es).

curs dates i lloc termini presentació 
sol·licituds
més informació

COMETS – Understanding and facilitating individual and group learning processes

del 2 al 8 de maig a Viena, Àustria

1 de febrer de 2018 enllaç

Euro-Med Youth Forum «Sustainable Participation and Active Citizenship»

del 18 al 22 d'abril a Làrnaca, Xipre

26 de febrer de 2018 enllaç

Coaching in the training design - Trainer Skills Workshop (TSW)

del 22 al 25 de maig a Tallinn, Estònia 1 de març de 2018 enllaç

ATOQ RO - Advanced Training on Quality in Romania 

del 16 al 21 d'abril a Bucarest, Romania 4 de març de 2018 enllaç

MINDSET OF YOUTH WORKERS in supporting learning through youth mobilities

del 13 al 19 de maig a De Glind, Països Baixos 30 de març de 2018 enllaç