Grup de treball per al suport integral als equipaments juvenils municipals

El dimecres 16 de maig es va celebrar la segona, i darrera, sessió d’ aquest grup de treball. El grup ha estat format per personal tècnic de joventut de catorze ens locals conjuntament amb dos experts en equipaments juvenils, el Servei de Planificació i Avaluació (SPA) i l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona.

La realització d’aquestes dues reunions ha permès detectar i classificar les necessitats dels ens locals en relació als equipaments juvenils. A partir d’aquesta anàlisi s’elaborarà un document que recollirà les conclusions i que haurà de servir de guia per a determinar el tipus de suport que la Diputació de Barcelona oferirà als ens locals en aquest àmbit.