OPJ: oferta activitats formatives amb termini d'inscripció obert

Formació 2022

1. Cursos adreçats a professionals dels ens locals (inscripció Gestforma)

Es tracta de formació gestionada per l’Oficina del Pla Jove a través del Banc d’accions formatives de la Diputació de Barcelona. Per realitzar la inscripció, cal que us poseu en contacte amb la persona referent de formació del vostre ajuntament. Tenen inscripció preferent a aquests cursos els ajuntaments que van reservar plaça i si queden places lliures, vint dies abans de la data límit d'inscripció s'obrirà l'accés a tots els municipis (independentment de si es va fer reserva de plaça o no).

CURSOS (EN LÍNIA/PRESENCIAL) DATES DOCENT INSCRIPCIÓ
Diagnosi Pla Local de Joventut setembre a novembre Raquel Moreno i Candela Blanco Col·lectiva
Disseny Pla Local de Joventut setembre a novembre Manel Ruiz i Clara Molins Col·lectiva
Taller d'avaluació intermèdia PLJ setembre a novembre Martí Puigbó i Lluís Fernández Col·lectiva
Design Thinking aplicat a la implicació dels i les joves. Dissenyant la participació. 16, 23 i 30 de novembre Maria Batet Rovirosa Inscripció

2. Formacions obertes a professionals de joventut

Es tracta de jornades adreçades a tots els professionals que treballen amb joves.

CURSOS (en línia/presencial/mixta)

DATES

DOCENT/S

INSCRIPCIÓ

40a jornada de polítiques locals de joventut 10 de novembre diversos

[Gestforma]
[Formulari]

3. Formació descentralitzada

Es tracta d'accions formatives organitzades d'acord amb els agents del territori. Formació prioritària pels professionals d'aquests municipis. Si hi ha vacants, s'obriran les inscripcions a la resta d'ens locals. Les poden sol·licitar els territoris que hi estiguin interessats i que puguin garantir un mínim de 15 assistents.

Podeu fer consultes sobre les nostres activitats formatives a opj.formacio@diba.cat

Podeu consultar la documentació lliurada en jornades i seminaris realitzats seguint aquest enllaç.

1
Etiquetes:
formació