648 joves han participat a la prova pilot del projecte IMPACT assajant i avaluant un test online d’autoavaluació de les competències emprenedores.

El projecte IMPACT (Impact of entrepreneurship programs in young entrepreneurs’ skills acquisition - Impacte dels programes d'emprenedoria en l'adquisició de competències per part dels joves) es realitza amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea (2017 - 1 - ES01 - KA202 – 038578).

Des del gener de 2018 les cinc entitats sòcies del projecte amb el suport de la Universitat Autònoma de Barcelona han elaborat un test online per avaluar la motivació, la iniciativa, i el reconeixement d’oportunitats.

Aquesta proposta es va elaborar a partir de les conclusions del Consell d’Europa sobre la necessitat de reconeixement de les competències i habilitats dels i les joves relacionades amb l'ocupabilitat i l'emprenedoria i d'aquesta manera contribuir a la seva inclusió social. La proposta que hem elaborat planteja dues novetats:

permetrà als nois i a les noies mesurar la seva evolució en l’assoliment de les competències, calculant la variació entre resultats obtinguts en moments diferents.
permetrà obtenir els resultats grupals, i la seva evolució, per als instituts, serveis locals de joventut i centres que treballen amb joves.

A la fase de prova pilot de l’eina online han participat 996 joves, 648 dels quals eren de municipis de la demarcació de Barcelona (Barcelona, Manresa, Matadepera, Terrassa i Vilanova i la Geltrú) i de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El tancament del projecte es realitzarà amb dues jornades:

El dijous 24 d’octubre, adreçada a joves
El divendres 25 d’octubre, adreçada a professionals que treballen amb joves i electes

Programa de la jornada (25/10/19)

INSCRIPCIONS per la jornada del dia 25 d'octubre:

La inscripció a aquesta jornada es farà per una d'aquestes 2 vies (només cal utilitzar la que correspongui):

  • El personal adscrit a les administracions locals (electes i professionals) han de fer la inscripció a través de Gestforma [enllaç al formulari d'inscripció]
  • La resta de persones interessades en assistir-hi (altres professionals que treballen amb joves, estudiosos de joventut i entitats no adscrits a una administració local) poden fer la inscripció a través d'aquest formulari  [enllaç al formulari d'inscripció]

                             

1
Etiquetes:
#formació