Programa: 3Voltes, assessoraments en clau de gènere

El programa 3 voltes ofereix assessorament especialitzat per dissenyar i implementar accions de promoció de la igualtat, sobre diversitat sexual i de gènere, i de prevenció de les violències masclistes amb joves.

L’assessorament es constitueix de tres elements:

  1. Formació: 16h de formació on es treballen els continguts relacionats amb les desigualtats de gènere i les violències masclistes amb joves (impartida per la Cooperativa Candela).
  2. Acompanyament i acció: borsa de 10h on professionals expertes orienten en la definició i el disseny dels projectes i accions que voleu posar en marxa amb joves en clau de gènere, així com acompanyament en la posada en pràctica del projecte si és necessari.

Objectius:

  • Millorar les competències dels i les professionals de joventut en matèria de gènere i violències masclistes per promoure models no androcèntrics, i fomentar la igualtat i la cohesió entre els joves.
  • Dotar de confiança i seguretat als i les professionals per implementar actuacions de promoció de la igualtat de gènere, de diversitat sexual i de gènere, i de prevenció de les violències masclistes amb joves des d’una metodologia vivencial, pràctica i reflexiva.
  • Fomentar la coordinació i el treball en xarxa per incorporar les actuacions adreçades a joves dins l’estratègia global d’abordatge de les violències masclistes i d’igualtat de gènere en el vostre àmbit territorial.
  • Contribuir a la millora del disseny, la implementació i l’avaluació de projectes i actuacions de promoció de la igualtat de gènere, de diversitat sexual i de gènere, i de prevenció de les violències masclistes amb joves.

Oferim 3 edicions territorialitzades a les demarcacions de Girona, Tarragona i Barcelona.

Barcelona:

Dates i hora: Dijous ,21 i 28 de novembre i 5 i 12 de desembre de 10h a 14h.

Lloc: Convent de Sant Agustí (Plaça de l’Acadèmia -Barcelona).

Inscripció: http://ejoventut.gencat.cat/ca/formularis/3-voltes-assessoraments-en-clau-de-genere-barcelona-2019/index.html

Tarragona:

Dates i hora: Dimarts 19 i 26 de novembre i 3 i 10 de desembre de 10h a 14h.

Lloc: Casal de Joves de La Selva del Camp (Hort Iglésies, C. Tarragona 10 – La Selva del Camp).

Inscripció: http://ejoventut.gencat.cat/ca/formularis/3-voltes-assessoraments-en-clau-de-genere-tarragona-2019/index.html

Girona:

Dates i hora: Dimarts 8, 15 i 22 d’octubre i 5 de novembre de 9:30h a 13:30h.

Lloc: Casa de Cultura a Girona (Plaça de l’hospital, 6 – Girona).

Inscripció: http://ejoventut.gencat.cat/ca/formularis/3-voltes-assessoraments-en-clau-de-genere-girona-2019/index.html

1
Etiquetes:
#formació