Curs: I si no parlem de problemes? Experiències de promoció de la convivència ciutadana a partir de l'educació i la cultura

Es tracta d'un curs que té com a objectius posar en pràctica metodologies creatives de disseny de projectes transformadors, fer anàlisi en clau d'oportunitat comunitària dels projectes, equipaments i entitats culturals, socials i educatives d'un territori; i promoure el treball interdepartamental dins l'administració local, aprofitant els objectius de cada servei. 

PROGRAMA

Bloc1 L'administració local com espai de recerca i experimentació

 • Mapa cultural. Individual i grupal
 • Anàlisi de la realitat social en clau d'oportunitat educativa i comunitària
 • Bases pedagògiques i semàntiques. Comunitat, convivència, civisme, educació, espai púbic, cultura, encàrrec, treball transversal
 • Construcció del problema social. Casos pràctics

Bloc 2  Els pensaments clau del disseny de projectes

 • Pensament divergent. Oportunitats, creativitat, obertura, treball col·laboratiu, art thinking
 • Pensament analític. Mapeig, identificació de necessitats, adequació de ritmes, visual thinking
 • Pensament rizomàtic. Ressonàncies i constel·lacions
 • Pensament conceptual. La funció del marc teòric i els continguts
 • Creació col·laborativa. Dins l'administració local i amb els agents del territori

Bloc 3 Perspectiva interseccional i espai públic

 • Gènere, edat, diversitat cultural d'origen, classe, diversitat funcional, diversitat corporal, cicle vital
 • Eines per a l'anàlisi interseccional. Mapatge d'espai públic
 • Projectes referents. Exemples i projectes dels participants
 • Els elements clau del disseny de projectes: Exploratori, transversal, creació, construcció de dispositius, interacció entre agents, tancament i celebració

Bloc 4 Metodologies de rototipat i disseny col·laboratiu

 • Disseny de projectes
 • Anàlisi crític. Processos de millora

Horari i lloc

4, 11, 18 i 25 de novembre de 2019, de 9 a 14h a la Sala d'Actes de l’edifici Migjorn de la Diputació de Barcelona (c/Harmonia, 24, Recinte Mundet)

Assistents

La formació estarà oberta a personal tècnic dels àmbits de diversitat, convivència, drets civils, espai públic, educació social, joventut, participació ciutadana i cultura

Tot i així per la metodologia de les sessions el número de participants serà limitat, les sol·licituds seran ateses considerant l'adequació del perfil dels demandants, el lloc de treball i, finalment, l'ordre de presentació de les sol·licituds.

Així mateix per afavorir la participació del màxim d'assistents es limita l'assistència al curs a dues persones per ens local i àrea (en funció del nombre de persones inscrites es considerarà la possibilitat d'ampliar aquest nombre).

Inscripcions

Us podeu inscriure al següent enllaç: http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=10356

1
Etiquetes:
#formació