La guia «De totes totes!!!» nous materials fem tec! en castellà i en anglès.

El 25 de novembre commemorarem el Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Amb aquest motiu, presentem la traducció de la guia «De totes totes!!!» a dues noves llengües. Arrel de la participació de l’OPJ en el projecte IMPACT (Impact of entrepreneurship programs in young entrepreneurs’ skills acquisition - Impacte dels programes d'emprenedoria en l'adquisició de competències per part dels joves), realitzat amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea (2017 - 1 - ES01 - KA202 – 038578), s’han pogut traduir aquests materials al castellà i a l’anglès, les dues llengües oficials del projecte.

Aquesta guia és un recull de propostes per aconseguir «de totes totes» sensibilitzar sobre les actuals relacions de gènere a la societat. En ella proposem jocs i dinàmiques per abordar principalment dues qüestions: 

  • la promoció de la igualtat de gènere entre els i les joves. 
  • la sensibilització i prevenció d’actituds masclistes entre la població jove.

A través d’activitats amb un fort component vivencial, es construeix un espai per tractar amb naturalitat aquestes qüestions amb joves a partir de primer nivell d’ESO. La guia «De totes totes!!!» té la singularitat que les activitats proposades fomenten especialment l’expressió i la creativitat.

Els tallers d’aquesta guia estan distribuïts en dues sessions: una primera sessió, centrada en la descoberta i la reflexió sobre un aspecte concret de la desigualtat de gènere i una segona per expressar l’opinió del grup sobre l’eix del taller, on es planteja la realització d'una intervenció artística i proposant tècniques diferents a cada taller (dibuix, dansa, vídeo, fotografia, música, visual thinking i teatre de l’oprimit). Al darrer taller l'objectiu de nois i noies és la realització d’una campanya de sensibilització dissenyada entre tot el grup.

Si coneixeu a algú que la pugui utilitzar, ens ajudeu a difondra-la?

1
Etiquetes:
#femtec #IMPACT