Recursos del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona que poden ser d'interès per treballar amb joves

Us presentem diferents eines, activitats i recursos que ofereixen altres àrees de la Diputació de Barcelona que us poden ser d’utilitat. Tanmateix, si no trobeu el que cerqueu, us animem a fer la cerca directament al Catàleg de Serveis.

Àmbit Recurs Data fi sol·licitud
Cooperació per al desenvolupament Actuacions en l’àmbit de l’educació per a la ciutadania global (ECG) 04/03/2021
Cooperació per al desenvolupament Projectes de cooperació al desenvolupament i drets humans 04/03/2021
Cultura Anem al teatre 31/12/2021
Cultura Festivals artístics 04/03/2021
Cultura Projectes culturals 04/03/2021
Ciutadania i Benestar Impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana sense data
Ciutadania i Benestar Promoció de la convivència als espais públics, a les comunitats de veïns i veïnes i als equipaments 04/03/2021
Ciutadania i Benestar Servei itinerant de mediació ciutadana 31/12/2021
Ciutadania i Benestar Serveis d’intervenció socioeducativa 04/03/2021
Ciutadania i Benestar Plans locals d'acció comunitària inclusiva 04/03/2021
Educació Ciutats educadores: ecosistemes educatius locals 30/04/2021
Educació Ciutats educadores: finançament de programes de connexió de temps i espais educatius 04/03/2021
Educació Equitat educativa: finançament de programes educatius en petits municipis sense data
Educació Noves oportunitats educatives 4.10: Noves oportunitats educatives 4.10: accions, fires i jornades d'orientació educativa 30/09/2021
Educació Noves oportunitats educatives 4.10: ciutats orientadores 30/04/2021
Educació Noves oportunitats educatives 4.10: finançament de programes de transició educativa 30/09/2021
Esport Ajuts a la pràctica esportiva per a col·lectius vulnerables 04/03/2021
Esport Assessoraments d’activitats esportives 31/12/2021
Esport Assessoraments d’equipaments esportius 30/04/2021
Esport Dinamització de l'activitat física i l'esport local Sense data
Esport Jornades d'esport adaptat 04/03/2021
Esport Préstec de material esportiu 31/12/2021
Esport Programes esportius 04/03/2021
Esport Projectes de dinamització esportiva d’agrupacions de petits municipis 04/03/2021
Esport Reactivació de serveis als equipaments esportius (Pla de xoc) sense data
Esport Suport municipal als agents esportius locals 30/04/2021
Igualtat i gènere Assessorament en igualtat de gènere, violències masclistes i diversitat sexual, afectiva i de gènere 30/09/2021
Igualtat i gènere Eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes 04/03/2021
Igualtat i gènere Eines per a la planificació de polítiques d’igualtat i diversitat afectiva, sexual i de gènere 04/03/2021
Igualtat i gènere Instal·lació temporal d'un Punt Lila 30/09/2021
Igualtat i gènere Plans locals d’acció comunitària inclusiva 04/03/2021
Igualtat i gènere Promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació 04/03/2021
Igualtat i gènere Sensibilització en convivència i diversitat 04/03/2021
Igualtat i gènere Sensibilització envers les relacions igualitàries 04/03/2021
Infància i adolescència Eines per a la planificació de les polítiques d'infància i adolescència en risc 04/03/2021
Infància i adolescència Identificació dels perills dels infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies 04/03/2021
Medi ambient Activitats amb monitoratge de sensibilització ambiental 15/12/2021
Medi ambient Activitats de sensibilització i educació ambiental 04/03/2021
Medi ambient Activitats de sensibilització i educació ambiental en ecosistemes aquàtics continentals (Va d'aigua) 15/11/2021
Medi ambient Desenvolupament de projectes d'educació i sensibilització ambiental 04/03/2021
Medi ambient Exposicions de medi ambient 10/12/2021
Medi ambient Materials d'educació ambiental en préstec 10/12/2021
Medi ambient Promoció de la mobilitat sostenible 04/03/2021
Prevenció de drogodependències i addicions Actuacions de prevenció i detecció d'addiccions en adolescents i joves 04/03/2021
Prevenció de drogodependències i addicions Espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles 04/03/2021
Prevenció de drogodependències i addicions Exposició per a la prevenció del consum de drogues: "Controles?" 04/03/2021
Prevenció de drogodependències i addicions Plans i protocols locals de prevenció del consum de drogues i ús problemàtic de pantalles 04/03/2021
Salut pública Activitats d'educació per a la salut 31/12/2021
Salut pública Enquesta d'hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d'ESO 31/12/2021
Salut pública Promoció de la salut 04/03/2021
Treball Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses 30/09/2021
Urbanisme i Habitatge Equipaments: planificació i projectes d’edificis d’equipaments sostenibles 04/03/2021
Urbanisme i Habitatge Espai públic: planificació i projectes d’espais públics saludables i resilients 04/03/2021
Urbanisme i Habitatge Foment del lloguer i la gestió d'habitatge assequible Sense data
Urbanisme i Habitatge Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH) Sense data