Suport als equipaments de joventut

Una de les principals línies de treball de l’Oficina del Pla Jove és la d’oferir suport tècnic als ens locals perquè els equipaments juvenils municipals esdevinguin una eina central en el desenvolupament de les seves polítiques de joventut.

En aquest àmbit s’ofereix suport a l’elaboració de projectes relatius a la concepció, l'ús, la gestió o la dinamització d'equipaments juvenils municipals a través del recurs de Catàleg «Equipaments juvenils municipals».                    

D’altra banda, es programa el cicle d’activitats formatives «Caixa d'eines per als equipaments juvenils municipals» per abordar qüestions específiques dels equipaments juvenils. La propera activitat d’aquest cicle es celebrarà el dijous 12 de març a l’Oficina Jove del Bages, a Manresa. La sessió tractarà sobre «Feminització d’espais juvenils», amb la participació de l’entitat SURT. Fundació de Dones. Fundació Privada. Al llarg del matí es tractarà sobre les desigualtats, estereotips i rols de gènere en l’ús dels espais i les activitats, així com la incorporació de la perspectiva de gènere i interseccional com a eina de transformació dels equipaments.

Les properes sessions previstes tractaran sobre el «pla d’usos d’un equipament juvenil», el mes de maig a Sant Antoni de Vilamajor, on es presentarà un document de recull d’experiències sobre plans d’usos d’equipaments juvenils, i sobre la «perspectiva intercultural i diversificació de les persones usuàries», el mes de novembre a Mataró. 

Trobareu més informació sobre les sessions anteriors d’aquest cicle, dedicades a «Els equipaments juvenils: nous models de masculinitat» i  «Tenim un pla de comunicació?» a la nostra web.

1
Etiquetes:
#formació