Novetats en l'aprovació provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020

El passat 28 de maig, la Junta de Govern va aprovar provisionalment el repartiment dels ajuts econòmics del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020. Els ens locals destinataris d'aquests ajuts han de tramitar l'acceptació expressa de l'ajut, indicant si és total o parcial, i si es sol·licita pagament avançat, abans del proper 19 de juny. En cas de no presentar-se l'acceptació, o no esmenar els defectes requerits, s'entendrà que es renuncia tàcitament de l'ajut. 

Cal lliurar el formulari d'acceptació expressa C3-003-2, accedint a traves del Portal de tràmits dels ens Locals i altres administracions, seleccionant l'expedient corresponent i escollint el tràmit d'acceptació. El document ha d'estar degudament signat. 

Recordeu que, en cas de no presentar-se l'acceptació, o no esmenar els defectes requerits, s'entendrà que es renuncia tàcitament de l'ajut.