Espai per compartir dubtes Catàleg de Serveis 2021

L’Oficina del Pla Jove ofereix quatre recursos amb termini de presentació de sol·licituds fins el 4 de març, i un ajut econòmic en format fons de prestació. Les sol·licituds ja es poden tramitar a través de la web del Portal PMT. 

El telèfon per  a resoldre dubtes i obtenir suport en la utilització del PMT és el 933 933 301. També oferim aquest espai per compartir aquells dubtes que us puguin sorgir (afegiu un comentari al post).

Els recursos que ofereix l'OPJ són:

DIAGNOSI, DISSENY I AVALUACIÓ INTERMÈDIA DE PLANS LOCALS DE JOVENTUT

Suport material, en format de taller online, que ofereix acompanyament a personal tècnic local per tal d'adquirir els recursos necessaris per a l'elaboració de la fase de diagnosi, disseny o d'avaluació intermèdia d'un pla local de joventut. Es pretén que, en acabar l'acompanyament, cada professional hagi pogut redactar, efectivament, la diagnosi, el disseny o l'avaluació intermèdia del seu pla local de joventut.

PLANS D’ACTUACIÓ ANUAL DE LES POLÍTIQUES LOCALS DE JOVENTUT

Assessorament tècnic per a la planificació anual de les accions en joventut, tenint en compte els recursos i les prioritats dels ajuntaments de fins a 5.000 habitants. La sol·licitud d’aquest recurs és incompatible amb el recurs “Diagnosi, disseny i avaluació intermèdia de plans locals de joventut”.

EQUIPAMENTS JUVENILS MUNICIPALS

Assessorament tècnic per a l’elaboració de projectes relatius a la concepció, l'ús, la gestió o la dinamització d'equipaments juvenils municipals. La finalitat del recurs és que aquests equipaments esdevinguin una eina central en el desenvolupament de les polítiques de joventut dels ens locals . Les tipologies que s’ofereixen són: Pla d’usos, Pla de dinamització, Projecte de diversificació de persones usuàries i Pla de comunicació.

TALLERS D’EMANCIPACIÓ

Tallers de durada no superior a 2 hores, per a grups de màxim 25 persones.

S’ofereixen tres tipologies adreçades a joves, amb sol·licitud incompatible entre si:

  • amb la finalitat d'afavorir l'esperit emprenedor i l'autonomia juvenil, usant els materials fem tec!
  • amb la finalitat de fomentar l'associacionisme juvenil
  • amb la finalitat de promoure l'ús òptim de les tecnologies en la formació i la cerca de recursos

Addicionalment o alternativament, s’ofereix una tipologia adreçada a professionals: el Taller per a professionals de joventut amb la finalitat de mostrar els continguts i possibles usos dels materials fem tec! La sol·licitud d'aquest taller és compatible amb els tallers per a joves.

Finalment, i com a novetat, aquest any l’ajut econòmic es presta com a fons de prestació i per tant sense necessitat de presentar sol·licitud per part de l’ens local. Es preveu que aquest fons destinat al finançament en l’àmbit de joventut, es pugui tramitar durant el primer trimestre de 2021

FINANÇAMENT EN L’AMBIT DE JOVENTUT

Suport econòmic destinat a consells comarcals i municipis de més de 300 habitants, per a garantir la sostenibilitat de les polítiques de joventut i per a l'impuls de l'emancipació i l'autonomia juvenils. Enguany respondrà a la tipologia de fons de prestació, i per tant no requerirà sol·licitud prèvia dels ens locals. Es podran justificar despeses de capítols 1, 2 i 4, executades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.

També hi ha altres productes adreçats al treball amb joves impulsades per altres Gerències i Àrees de la Diputació de Barcelona. Hem fet una selecció de recursos del Catàleg de Serveis que us poden resultar d'interès per treballar amb joves, especialment en col·laboració amb altres àrees de l'ajuntament.

Accés al Cercador de recursos (tots els recursos del Catàleg de la Diputació de Barcelona).

Obrim aquest espai per anar incorporant els dubtes que ens feu arribar i que pensem que pot ser d’interès compartir amb tots vosaltres. Podeu utilitzar els comentaris per plantejar les vostres qüestions (per això caldrà accedir a la comunitat - loggejar). També compartirem aquells que ens feu arribar per altres canals.

27 comentaris

Clotet Masana, M. Teresa

Pregunta: dubte sobre el recurs numero 21069 (Diagnòsi, disseny i avaluació intermèdia de Plans Locals de Joventut). En el nostre municipi hem hagut de prorrogar el PLA JOVE actual un any ja que per la situació de pandèmia durant el 2020 no es va poder dur a terme la fase diagnòstica per a la seva elaboració. Així doncs, la nostra intenció és sol·licitar el recurs per poder rebre assessorament a l’hora de fer la diagnosi i posterior disseny del nou pla que ha d’entrar en vigor el proper any (2022). El dubte que tenim és en relació a la documentació que hem de presentar en aquest cas. 

  1. En cas de sol·licitar el recurs per a la diagnosi, a part del full de sol·licitud, què més cal adjuntar?
  2. I en cas de sol.licitar el recurs pel disseny, entenc que cal adjuntar la part de diagnosi feta. La qüestió és que estem començant a fer-la, però no la tenim a data d’avui. En aquest cas, què cal presentar?

Resposta: En resposta a la vostra consulta, dir-vos que pel recurs de Diagnosi només cal adjuntar la Sol·licitud i el requisit per a la concessió és que el vostre ens local disposi d'un mínim d'una persona dedicada total o parcialment a les polítiques locals de joventut, per tant, segons indiques compliu amb aquest requisit. El recurs consisteix en un taller d’acompanyament en línia, amb diverses sessions, adreçat a personal tècnic local per tal que adquiriu els recursos necessaris per a l'elaboració de la fase de diagnosi d'un pla local de joventut. Aquestes sessions van acompanyades d’un assessorament, realitzat per una entitat externa, que permetrà revisar el material que aneu elaborant i resoldre els dubtes que us vagin sorgint. Per tant, si ja l’esteu redactant no sé si us interessaria.

Respecte a les sol·licituds de Disseny, cal disposar de la diagnosi del PLJ, finalitzada (en un termini màxim dels darrers tres anys) o bé en elaboració, i cal adjuntar-la en realitzar el tràmit. Si la vostra Diagnosi PLJ no està encara finalitzada, heu de presentar qualsevol document que demostri que efectivament la diagnosi està en elaboració, per exemple, l'acta de la reunió d'inici d'aquest suport si l’heu contractat a una consultora externa o bé, si l’esteu realitzant el propi personal del servei de joventut, l'esborrany que fins al moment tingueu redactat.

Heu de tenir en consideració que les sessions per ambdós subproductes es preveu que es realitzin entre els mesos d’octubre i desembre, i que només podeu demanar un dels tres que conformen el recurs. En tot cas, si voleu podeu fer-ne un al 2021 i un altre al 2022, però la diagnosi i el disseny al mateix any no. És important que tingueu clara la previsió de finalització de la vostra Diagnosi per veure si estarà disponible efectivament per optar al Disseny.

Clotet Masana, M. Teresa

Pregunta: Respecte els tallers d'emancipació, fins quan es poden programar? Quin contingut tindran? 

Resposta: El termini d’execució dels tallers adreçats, és des de la publicació del decret d’aprovació (probablement a partir del mes de maig) i fins el 30 d'abril de 2022. 

S’ofereixen 3 tipologies adreçades a joves, amb sol·licitud incompatible entre si:

- Taller per a joves amb la finalitat d'afavorir l'esperit emprenedor i l'autonomia juvenil, usant els materials fem tec! (pot ser qualsevol dels tallers de la web fem tec!. Aconsellem programar tallers de la darrera guia publicada Reiniciem!, però no és obligatori)

- Taller per a joves amb la finalitat de fomentar l'associacionisme juvenil (és un sol tipus de taller) basat en la campanya Activem el Pla A(ssociacionisme juvenil).

- Taller per a joves amb la finalitat de promoure l'ús òptim de les tecnologies en la formació i la cerca de recursos (és un sol tipus de taller) on es treballarà: Com buscar informació a internet sense perdre’s, Estratègies per parar de mirar el mòbil o els videojocs, Com organitzar-nos i crear hàbits. Es pot tractar de tallers monogràfics d’un dels tres temes o bé, de manera combinada, en funció dels interessos del Servei local de joventut que faci la petició.

Simultàniament s’ofereix una tipologia de tallers adreçada a professionals: el Taller per a professionals de joventut amb la finalitat de mostrar els continguts i possibles usos dels materials fem tec! La sol·licitud d'aquest taller és compatible amb els tallers per a joves.

En cap cas, la suma dels tallers sol·licitats pot excedir de 10.

Clotet Masana, M. Teresa

Pregunta: Estem interessats en demanar "Taller per a joves amb la finalitat de promoure l'ús òptim de les tecnologies en la formació i la cerca de recursos" però no aconseguim trobar la manera i no el trobem en el PMT.

Aquest taller s'ha de demanar ara amb la resta de sol·licituds del catàleg o s'haurà de demanar més endavant?

Resposta: La sol·licitud de recursos del Catàleg de Serveis es formula mitjançant el Portal de Tramitació (PMT), al qual s’accedeix des de l’accés restringit de la web de Diputació de Barcelona. Si no teniu accés, cal que demaneu l’alta als serveis informàtics del vostre ens local i ells tramitaran la petició a la Diputació de Barcelona.
Un cop dins, heu de clicar la carpeta CONVOCATÒRIES ACTIVES. Després seleccionar l’edició de Catàleg d’enguany. Seguidament haureu de seleccionar el recurs pel qual voleu tramitar sol.licitud. Teniu dues maneres de fer-ho: una és anotar el número al filtre CODI DEL RECURS si heu pres nota quan heu consultat el Catàleg, i l’altra és trobar i marcar el recurs en el llistat que apareix un cop heu seleccionat algun altre filtre del cercador. A partir d’aquí, tenint marcat el recurs, haureu de clicar CREAR L’ESBORRANY. Després cal omplir les DADES DE CONTACTE TÈCNIC i per acabar cal clicar GUARDAR L’ESBORRANY. La sol.licitud s’haurà guardat a la carpeta ESBORRANYS, on cal anar per a complimentar totes les dades que requereix el tràmit de Sol.licitud pel recurs seleccionat, així com adjuntar el FORMULARI ASSOCIAT que correspongui. Un cop llesta la sol.licitud, el signatari de l’ens local haurà d’anar a la carpeta ESBORRANYS per a signar-la, moment a partir del qual a Diputació de Barcelona li consta com a registrada la vostra petició.

El termini per fer la sol.licitud d'aquest recurs és el 4 de març de 2021.

Clotet Masana, M. Teresa

Pregunta: en referència al recurs diagnosi, disseny i avaluació intermèdia de plans locals de joventut. Vam aprovar el PLJ el juliol de 2020 i finalitza el 2025. El recurs d'avaluació intermèdia és apropiat per nosaltres? En què consisteix? En el seu moment vam sol·licitar el recurs de disseny de PLJ el 2019 i disposem de l'excel Gestor Pla Jove.

Resposta: Aquest recurs consisteix en un acompanyament en format taller, amb una orientació pràctica i 100% en línia, per l’elaboració de l’avaluació intermèdia d’un pla local de joventut, la qual es realitza durant la implementació del PLJ i permet als responsables de les polítiques de joventut introduir correccions i facilitar l’assoliment dels resultats previstos abans de la finalització dels seus plans.

El taller pretén dotar a les i als participants dels coneixements bàsics per a emprendre una avaluació intermèdia d’un pla local de joventut amb continguts pensats perquè els puguin seguir persones sense coneixements previs d’avaluació o planificació estratègica. Amb una metodologia virtual, ateses les restriccions i recomanacions sanitàries arran de la pandèmia de la COVID-19, és una combinació d’aprenentatge autònom basat en continguts desplegats a l’Aula virtual i trobades virtuals (videoconferències) que permeten als participants seguir els continguts autònomament i, alhora, compartir els dubtes i els resultats conjuntament. 

Si disposeu d'un instrument de seguiment de la implementació, com és l'excel gestor de PLJ, us serà de molta utilitat per poder elaborar aquesta avaluació intermèdia.

El requisit per a la concessió d’aquest recurs és que el vostre PLJ es trobi en el primer, segon o tercer any d’implementació. 

Clotet Masana, M. Teresa

Pregunta: voldria saber si el recurs de Diagnosi, Disseny i Avaluació intermèdia de Plans Locals de Joventut consisteix únicament en tallers formatius per a professionals del territori, o si hi ha un acompanyament per part d'una entitat externa per fer, a la pràctica, aquestes fases del Pla. Estic interessat en sol·licitar el recurs per a la fase de Diagnosi, concretament.

Resposta: el recurs consisteix en un taller d’acompanyament en línia, amb diverses sessions, adreçat a personal tècnic local per tal que adquiriu els recursos necessaris per a l'elaboració de la fase de diagnosi d'un pla local de joventut. Es pretén que, en acabar l'acompanyament, cada professional hagi pogut redactar, efectivament, la diagnosi del seu pla local de joventut. Aquestes sessions van acompanyades d’un assessorament, realitzat per una entitat externa, que permetrà revisar el material que aneu elaborant i resoldre els dubtes que us vagin sorgint. 

Heu de tenir en consideració que les sessions es preveu que es realitzin entre els mesos d’octubre i desembre. 

Clotet Masana, M. Teresa

Pregunta: on es pot trobar el contingut (en què consisteixen exactament) dels diversos Tallers d'emancipació del Catàleg?

Resposta: A la fitxa del recurs ho explica breument. Hi ha un enllaç a la web fem tec!. Podeu seleccionar el taller que millor us convingui. Aquest any intentem impulsar els tallers de la guia Reiniciem! que és la darrera que hem publicat.
Pel que fa als tallers d'associacionisme, és tracta de tallers de promoció de l'associacionisme: què podem canviar del nostre entorn, quines estratègies seguir, qui ens pot ajudar... Estan vinculats a la campanya Activem el Pla A

Clotet Masana, M. Teresa

Pregunta: els Tallers d'emancipació ja no es faran en àmbit educatiu? Vull dir, als centres? O per a professionals del claustre?

Resposta: hi ha tres modalitats de tallers: dues per joves (en modalitat fem tec! o associacionisme) i fem tec! per a professionals. Qualsevol de les tres modalitats es pot realitzar en els equipaments que considerin els Serveis Locals de Joventut (incloent els centres educatius i els claustres de professorat).

Clotet Masana, M. Teresa

Pregunta sobre Diagnosi de Plans Locals de Joventut: L'últim pla local tenia vigència del 2017 al 2020. Durant aquest temps no hi ha hagut la figura de la tècnica de joventut fins a finals del 2019 ni cap altre figura, i tampoc s'ha fet gairebé res desde l'àrea, pel que no sé si val la pena fer una avaluació del pla. A finals del 2020 hem fet la pròrroga del pla per al 2021, amb el compromís d'avançar en l'elaboració del nou pla. La meva dedicació és de 15 hores setmanals i compto amb l'ajuda de l'administrativa de l'àrea d'esports.

Resposta: És requisit per a la concessió d’aquest recurs que el vostre ens local disposi d'un mínim d'una persona dedicada total o parcialment a les polítiques locals de joventut, per tant, segons indiques compliu amb aquest requisit. El recurs consisteix en un taller d’acompanyament en línia, amb diverses sessions, adreçat a personal tècnic local per tal que adquiriu els recursos necessaris per a l'elaboració de la fase de diagnosi d'un pla local de joventut. Es pretén que, en acabar l'acompanyament, cada professional hagi pogut redactar, efectivament, la diagnosi del seu pla local de joventut, i en aquest procés es valorarà la revisió de l’antic Pla.

Heu de tenir en consideració que les sessions es preveu que es realitzin entre els mesos d’octubre i desembre.

Clotet Masana, M. Teresa

Pregunta: Estic intentant descarregar la memòria de realització pel finançament en l’àmbit de joventut, però no em deixa... Quan hi entro des del cercador de recursos del PMT tampoc m’apareix res del finançament en l’àmbit de joventut.

Resposta: En aquest Catàleg 2021 el Finançament respon a un Fons de Prestació, no hi ha el tràmit de sol·licitud (no hi ha memòria de realització de l'actuació), per tant al PMT no hi trobaràs el recurs econòmic de finançament, en el seu defecte hi trobaràs el Fons de Prestació. Les seves principals característiques són:

Suport econòmic destinat a consells comarcals i municipis de més de 300 habitants, per a garantir la sostenibilitat de les polítiques de joventut i per a l'impuls de l'emancipació i l'autonomia juvenils. Enguany, com a novetat, respon a la tipologia de Fons de prestació, i per tant no requereix sol·licitud per part dels ens locals, i a més no estarà subjecte a cofinançament. Es preveu que aquest fons es pugui aprovar i comunicar durant el primer trimestre de 2021. Es podran justificar despeses de capítols 1, 2 i 4, executades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.

Criteris d’assignació:

- Equitat territorial (aportació fixa per a cada ajuntament beneficiari i per a cada consell comarcal)

- Nombre de població jove, de 16 a 29 anys (aportació proporcional per a cada ajuntament beneficiari)

- Nombre de municipis de fins a 300 hab a la comarca (aportació proporcional per a cada consell comarcal)

Clotet Masana, M. Teresa

Pregunta: estic buscant el recurs 21141, finançament àmbit de joventut, en el portal de tramitació (PMT) i no el trobo. Potser que sigui una errada?

Resposta: L'enllaç que cerques és aquest. El trobaràs filtrant al cercador de recursos per l'etiqueta 'Joventut', així com els altres 4 recursos gestionats per l'OPJ. 

Al recurs 21141 no hi ha fitxa de sol.licitud perquè, en ser un Fons de prestació no hi ha sol.licitud prèvia.

Clotet Masana, M. Teresa

Pregunta: Cada any sol·licitàvem el recurs econòmic de finançament en l’àmbit de joventut, i veig que enguany posa que no cal sol·licitar el recurs. És així? Se’ns assignarà una quantitat automàticament sense fer sol·licitud?

Resposta: Sí. Els criteris d'assignació són:

- Equitat territorial (aportació fixa per a cada ajuntament beneficiari i per a cada consell comarcal)

- Nombre de població jove, de 16 a 29 anys (aportació proporcional per a cada ajuntament beneficiari)

- Nombre de municipis de fins a 300 hab a la comarca (aportació proporcional per a cada consell comarcal)

Clotet Masana, M. Teresa

Pregunta: Estem sol·licitant els ajuts del catàleg i referent al finançament en l’àmbit juvenil, si no cal fer sol·licitud per aquest ajut, com mostrem el nostre interès per rebre l’ajut?

Resposta: el Fons de Prestació és un suport econòmic destinat a tots els municipis de més de 300 habitants i als consells comarcals. No cal fer una manifestació d'interès (sol·licitud). 

Clotet Masana, M. Teresa

Pregunta: Per al recurs Finançament en l’àmbit de joventut, el 2021 serà un fons de prestació que s’atorgarà de forma directa i que per tant no cal que presentem sol·licitud?

Resposta: Exacte. Al ser un Fons de prestació no hi ha sol.licitud prèvia. S'atorga als Consells Comarcals i Municipis de més de 300 habitants de la província de Barcelona, per aquest motiu no hi ha termini de sol.licitud del recurs. S'informarà als ens locals mitjançant una Comunicació de l'aprovació pel Portal Municipal de Tràmits (PMT). Si es desitja un pagament avançat de l'import formalitzat, caldrà fer l'acceptació del recurs. 

Clotet Masana, M. Teresa

PreguntaDiagnosi , disseny i avaluació del Pla local de Joventut. Nosaltres tenim un pla local vigent que va del 2019-22. Entenem que aquesta any podríem sol.licitar el recurs per fer diagnosi, i l'any vinent el dia disseny. és a dir L'any 2021 tindríem accés a sol.licitar-lo? 

Resposta: En resposta a la teva consulta dir-te que efectivament podeu sol·licitar el recurs per fer Diagnosi per l’any 2021 (marcant al formulari associat com a tipologia de recurs sol·licitat ‘Diagnosi del Pla local de joventut’), i fer el Disseny l’any vinent (haureu de fer una nova sol·licitud al 2022) amb la Diagnosi ja actualitzada.

Només informar-vos que enguany es tracta d’un suport material, en format taller online, que permet l’acompanyament a personal tècnic local per tal que adquireixin els recursos necessaris per a l'elaboració de la fase de diagnosi. Es pretén que, en acabar l'acompanyament, cada professional hagi pogut redactar, efectivament, la diagnosi del seu pla local de joventut. Els Requisits de concessió per aquest recurs és:

- l’ens local ha de disposar d'un mínim d'una persona dedicada total o parcialment a les polítiques locals de joventut

Heu de tenir en consideració que les sessions es preveu que es realitzin entre els mesos d’octubre i desembre. 

Clotet Masana, M. Teresa

Pregunta: ens interessaria sol.licitar el recurs avaluació intermèdia del PLJ (recurs Diagnosi, disseny i avaluació intermèdia de PLJ), però el voldríem de cara al 2022. El nostre PLJ és de vigència 2020-2024. Cal sol·licitar-lo ara o el podem sol·licitar l’any vinent?

Resposta: el requisit per a la concessió d’aquest recurs és que el vostre PLJ es trobi en el primer, segon o tercer any d’implementació, per tant, si el vostre PLJ té vigència 2020-2024, podeu sol·licitar-lo ara en el catàleg 2021 o demanar-ho al catàleg 2022. El recurs consisteix en un taller d’acompanyament en línia que consta de diverses sessions on el personal tècnic municipal participa per tal d’elaborar per si mateix una avaluació intermèdia del PLJ.

Si tal com dius, voleu realitzar l’avaluació intermèdia per l’any 2022 amb el nostre assessorament, heu de tenir en consideració que les sessions es preveu que es realitzin entre els mesos d’octubre i desembre. Si aquest calendari és massa ajustat quan a terminis, podeu sol·licitar l’acompanyament en el catàleg d’enguany per tal de disposar d’un protocol d’avaluació a finals del 2021 que us ajudi a fer, posteriorment, l’avaluació intermèdia al llarg del 2022 sense necessitat de tornar a demanar el suport, ja que disposareu de totes les eines per fer-lo.

Mas Rubió, Mònica

Bon dia! en relació a la nova modalitat de Fons de prestació, no cal fer res doncs?, arribarà directament una notificació de l'atorgament?, com es realitza l'atorgament si no hi ha memòria de sol.licitud? es fa un càlcul únicament amb el nombre d'habitants de cada municipi?

Gràcies.

GAMEZ SERRACARBASSA, MARIA JOSE

Hola Mònica,

Al ser un Fons de prestació no hi ha sol.licitud prèvia. S'atorga als Consells Comarcals i Municipis de més de 300 habitants de la província de Barcelona, per aquest motiu no hi ha termini de sol.lictud del recurs. Sereu informats mitjançant una Comunicació de l'aprovació pel Portal Municipal de Tràmits (PMT). Haureu de fer l'acceptació del recurs sempre i quan desitgeu  el pagament avançat de l'import formalitzat. Els criteris d'atorgació de l'import de la subvenció son, tal com us hem informat amb anterioritat,  ser un municipi de més de 300 habitants i el nombre de població juvenil existent en el ens local.

Gràcies i salutacions.

Calero , Anna

Hola,

jo tenia el mateix dubte que la Mònica. Llavors no sabem quin serà l'import aproximat oi?

Els terminis d'atorgació estan marcats? seran similars a la resta de Catàleg?

Gràcies i salut.

GAMEZ SERRACARBASSA, MARIA JOSE

Hola Anna, 

L'import serà una miqueta superior al atorgat en el finançament del 2020 (depenent del nombre de joves del municipi o consell comarcal).

Respecte als terminis d'atorgació, es preveu l'aprovació del Fons de prestació al Ple de la Junta de finals de febrer, per tant a principis de març potser que ja podeu saber l'import. La resta de recursos de catàleg encara no sabem el seu termini.

Gràcies i salutacions.

Clotet Masana, M. Teresa

Pregunta: els tallers d’emancipació els realitza un professional extern o el dinamitzador de joventut del propi Ajuntament? En el cas de ser la segona opció, es facilita un suport addicional (material, formació, etc.)? He vist que en el cas del “fem tec!” sí que hi ha material publicat, però les altres dues propostes no.

Resposta: Si us és concedit el recurs Tallers d'emancipació de Catàleg de Serveis, la prestació la realitzaria una empresa o entitat contractada per Diputació de Barcelona o bé amb mitjans propis de l'Oficina del Pla Jove, segons la tipologia. A data d'avui, només hi ha material publicat per a la tipologia fem tec! 

Independentment de la forma de prestació, el/la tècnic/a de joventut de l'ens local té la responsabilitat de coordinar amb el prestador la calendarització dels diferents tallers i grups destinataris, així com disposar de l'espai físic adequat. 

Per a més dubtes sobre aquest recurs, podeu adreçar-vos a la tècnica referent al correu madridea@diba.cat

Clotet Masana, M. Teresa

Pregunta: els tallers seran presencials o en grups bombolla? o telemàtics?

Resposta: Tot dependrà de la situació sanitària. Ara mateix estem fent els tallers presencials en grups bombolla, però ja hem programat algun taller virtual per a professionals. Tot i que els tallers no estan dissenyats per realitzar-se telemàticament, si la situació de restricció de contactes es manté, mirarem de fer-los telemàtics també per a joves. 

Clotet Masana, M. Teresa

Pregunta: Quan realitzem la sol.licitut de tallers d’emancipació per a joves. De quina tipologia de tallers estem parlant? Existeix un llistat de tallers?

Resposta

S’ofereixen 3 tipologies adreçades a joves, amb sol·licitud incompatible entre si:

- Taller per a joves amb la finalitat d'afavorir l'esperit emprenedor i l'autonomia juvenil, usant els materials "fem tec!" (pot ser qualsevol dels tallers de la web fem tec!. Aconsellem programar tallers de la darrera guia programada Reiniciem!, però no és obligatori)

- Taller per a joves amb la finalitat de fomentar l'associcionisme juvenil (és un sol tipus de taller).

- Taller per a joves amb la finalitat de promoure l'ús òptim de les tecnologies en la formació i la cerca de recursos (és un sol tipus de taller).

Clotet Masana, M. Teresa

Pregunta: Revisant el recurs de tallers d'emancipació conjuntament entre Promoció Econòmica i Joventut,ens interessaria solicitar el taller per promoure l'ús òptim de les tecnologies en la formació i la cerca de recursos. Tenim un dubte quant als criteris de valoració. Veiem que l'apartat del grau de vinculació dels tallers d'emancipació a les polítiques de joventut si el taller forma part o bé de les línies previstes al pla Local de joventut o un altre instrument de planificació, entenem que com volem incorporar aquest taller dins de la línea de formació adreçada al col·lectiu jove compliriem aquest criteri oi? 

Resposta: Pel que fa als Criteris de valoració, el que heu de consignar al Formulari associat és amb quin instrument de planificació vinculeu aquesta petició de recurs, que en el vostre cas es vincula, pel que entenem del teu correu, a un Programa formatiu adreçat a joves que depèn de la Regidoria d'Ocupació i Promoció econòmica.

Clotet Masana, M. Teresa

Pregunta: El recurs Tallers d'emancipació indica que el nombre màxim de tallers que es poden sol.licitar per cada ens local és 10. Vol dir que podem solicitar el mateix taller fins a 10 vegades programats en diferents dates?

Resposta: Exactament. Es pot fer la combinació que millor respongui a les necessitats del SLJ tenint en compte que els tallers de modalitat de joves són incompatibles entre sí i que en qualsevol cas es poden sol·licitar tallers fem tec! per a professionals. En cap cas, la suma dels tallers sol·licitats pot excedir de 10.

Clotet Masana, M. Teresa

Pregunta: En quant als criteris de valoració dels tallers d'emancipació, si el taller forma part o bé de les línies previstes al pla Local de joventut o un altre instrument de planificació, entenem que incorporar aquest taller dins de la línea de formació adreçada al col·lectiu jove compliriem aquest criteri oi?

Resposta: Sí, si els tallers es vinculen a alguna línia o actuació del pla local de joventut. 

Clotet Masana, M. Teresa

Pregunta: hem rebut la sol·licitud de tallers d'emancipació per part d'un institut i ja sé els tallers i les dates aproximades. On ho he d'indicar del formulari? Qui imparteix aquests tallers?

Resposta: en aquest moment no és necessari especificar els tallers ni les dates, però ho podeu incloure al punt 5 a més de respondre a la pregunta corresponent: com es vinculen els tallers a alguna línia o actuació del pla local de joventut. La realitzarà una empresa o entitat contractada per Diputació de Barcelona o bé amb mitjans propis de l'Oficina del Pla Jove segons la tipologia.

Clotet Masana, M. Teresa

Pregunta: He vist que no hi ha la data máxima per sol·licitar el finançament de joventut. Es informareu al personal tècnic quan es sàpiga?

Resposta: Aquest any el finançament de Catàleg és un Fons de Prestació, per tant, no hi ha sol·licitud prèvia. S' atorga als Consells Comarcals i Municipis de més de 300 habitants de la província de Barcelona, per aquest motiu no hi ha termini de sol·licitud del recurs. S'informarà mitjançat una Comunicació de l'Aprovació pel Portal Municipal de Tràmits, PMT.