Convocatoria INJUVE - Experiencias Locales de Juventud RedSIJ 2021 - Ampliat el termini fins el dia 7 d'abril!!

L'Institut de la Joventut d'Espanya convida als serveis d'informació juvenil a participar en una convocatòria d'experiències d'activitats, programes i projectes. La finalitat d'aquesta convocatòria és compartir, socialitzar i difondre experiències locals de joventut.

L'Injuve crearà un catàleg d'experiències on podran destacar-se, entre altres, les noves formes de comunicació amb joves durant la pandèmia, la informació i l'assessorament juvenil, l'educació per a la salut, l'ocupació, la creació jove, l'oci i el temps lliure, les actuacions en l'àmbit de la garantia juvenil, l'habitatge, així com projectes relacionats amb la igualtat de gènere i la inclusió social.

En aquesta convocatòria poden participar les diferents administracions locals i autonòmiques que hagin desenvolupat programes de joventut innovadors, en els últims cinc anys. Els projectes s'han d'haver dirigit, de forma general, a persones joves entre els 16 i els 35 anys, excepte determinades excepcions que es detallen en la convocatòria. Les experiències seran valorades tenint en compte criteris com la participació de les persones joves, la innovació, la transversalitat, la difusió de l'activitat, el treball en xarxa i la sostenibilitat en el temps, entre d'altres. Es podrà participar enviant fins a dues experiències, fins del dia 7 d'abril

Aquesta convocatòria s'emmarca dins de la celebració del Dia Europeu de la Informació Juvenil, el 17 d'abril.

Més informació