Acord parcial del conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per a l'any 2022, 2023 i 2024

La setmana passada patronals i sindicats van arribar a un acord per actualitzar les taules salarials del conveni del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya. Es va acordar un creixement d'un 7% distribuit entre 2022, 2023 i 2024.

Si ets ens local i esteu en procés de licitació d'algun concurs per a gestionar serveis socioculturals heu de tenir en compte, a l'hora de calcular la dotació pressupostària, els nous salaris. 

L'acord està firmat i registrat al Departament de Treball, i només cal la seva publicació al DOGC, que serà en els propers dies. Us l'adjunto per tal que en tingueu la informació detallada.