Subvenció per la contractació de persones joves aturades 2023 - NextGenerationEU

Subvencions "Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades 2023"

L'objectiu d'aquest programa és que aquestes persones adquireixin, mitjançant un contracte de treball a l'empara dels serveis prestats per les administracions públiques, les primeres experiències en la feina, com també competències i habilitats socials i professionals —empatia, creativitat, dots de lideratge, capacitat d'adaptació, entre d'altres—.

A través del programa de primera experiència, es cobriran preferentment llocs en tasques relacionades amb la transició ecològica i l'economia verda, la digitalització de serveis, la cohesió social —l'atenció de la dependència i intervenció amb col·lectius vulnerables, la rehabilitació d'entorns i habitatge—, i el desenvolupament local rural.

El Programa de primera experiència professional en les administracions públiques suposa un suport operatiu a l'objectiu estratègic de millorar l'ocupabilitat de les persones joves destinatàries finals de la Inversió 1, «Ocupació Jove», inclosa en el Component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu», enquadrat en la política palanca VIII «Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Les actuacions subvencionades pel SOC en el marc d'aquesta convocatòria es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència —Finançat per la Unió Europea— NextGenerationEU.


Tota la informació de la subvenció a l'enllaç.