recursos

Pla d'actuació territorial de polítiques de joventut 2016

La Direcció General de Joventut ha elaborat el Pla d'actuació territorial de les polítiques de joventut 2016 (PATJ 2016), el document que marca les prioritats i orienta les actuacions que el territori ha considerat que cal dur a terme per respondre a les necessitats de la joventut catalana aprovat recentment pel Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020.