1a Jornada per COmpartir COneixement, Bones Pràctiques i Experiències Rellevants en l’àmbit de la Joventut de Barcelona

Públic al qual s'adreça: 
Professionals de Joventut
dijous
26
09:00h
Setembre 2019
Data de finalització: dijous, 26/09/2019 - 19:00

El Departament de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona, l'Associació Catalana de Professionals de Polítiques de Joventut (AcPpJ) i el Departament de Planificació i Processos de l'Àrea de Drets Socials i Feminisme, organitzen la 1a edició del COCO Jove, una jornada per COmpartir COneixement i d'Intercanvi de Bones Pràctiques i Experiències Rellevants en l'àmbit de la Joventut de Barcelona.

La jornada s'estructura en tres espais: 

CONEIX: mostra de les 11 experiències rellevants seleccionades en l'àmbit de la joventut a la ciutat de Barcelona - de 9.30 a 11.00 hores.
REFLEXIONA: Intercanvi i diàleg de Bones Pràctiques "Amb joves, de tu a tu: vincle i treball comunitari", amb la participació d': Aquí t'escoltem, Esforsa't i Convivim Esportivament. Moderat per Nicolás Barbieri - de 11.30 a 14.00 hores.
EXPLORA*: visita a tres Espais Joves (EJ) de la ciutat: EJ La Fontana, EJ Garcilaso i EJ Boca Nord. Inclou transport - de 16.00 a 19.30 hores.

*La inscripció a l'activitat EXPLORA no implica reserva de plaça i està condicionada a la disponibilitat d'espai. L'organització confirmarà la plaça, via correu electrònic, a les persones finalment participants. 

Per motius d'organització i aforament us preguem que formalitzeu la inscripció a les activitats, omplint les dades que a continuació us demanem. No és necessari que participeu a les tres activitats que es duran a terme.

Podeu inscriure-us a l'enllaç següent: https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/856251?lang=ca

1
Grups de treball:
PENSA-Jove als instituts