Be Youth Worker Today (BYWT) - Xarxa Treballem amb Joves (XTJOV)

Contingut elaborat pels participants a la sessió de continuïtat BYWT del 15 de febrer de 2016:

Barcelona, 17 de febrer de 2016

Xarxa Treballem amb Joves

Arran del projecte Be Youth Worker Today - BYWT, impulsat per l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ), neix la Xarxa Treballem amb Joves (XTJOV).

Precedents:

El meeting internacional Be Youth Worker Today - BYWT, que es va celebrar a Barcelona els dies 25, 26 i 27 de novembre de 2015, va ser la primera estació d’un procés de creació de xarxa transversal de professionals del treball amb joves, per una banda a nivell català i per altra banda a nivell europeu.

El meeting BYWT va constituir un espai de trobada i de relació de professionals del treball amb joves de diverses formacions, trajectòries, condicions laborals i que treballen en diversos àmbits i tipus d’organitzacions i institucions, per a debatre i discutir sobre la necessitat de creació de xarxes de professionals del treball amb joves, les metodologies que s’utilitzen sigui quin sigui l’àmbit d’intervenció i quin és o hauria de ser el sistema d’atenció als joves. No es va pretendre arribar a cap tipus de concreció sinó, al contrari, obrir nous horitzons que permetessin concebre, més endavant, noves realitats i articular noves estratègies.

A nivell europeu, es va valorar que no és necessari crear una nova xarxa sinó potenciar el partenariat en projectes. Així, ja s’està treballant en diversos projectes promoguts per algunes de les organitzacions participants en el Be Youth Worker Today.

A nivell català, es va acordar que el 15 de febrer de 2016 es faria una trobada per a donar continuïtat a tot el que es va treballar en el meeting BYWT.

2a estació:

Així doncs, el 15 de febrer de 2016, diverses persones vinculades a la intervenció socioeducativa amb joves (polítiques de joventut, salut mental, centre obert, prevenció de drogues, projectes internacionals), la majoria de les quals, però no totes, havien participat en el meeting BYWT, ens vam reunir al CIAJ de Barcelona i vam decidir crear la Xarxa Treballem amb Joves.

Qui som:

La Xarxa Treballem amb Joves la conformen professionals (remunerats o no) de qualsevol sector (social, educatiu, jurídic, sanitari…).  L’organització general es troba en un moment de construcció; resta oberta la incorporació de persones que vulguin formar part del “grup motor” de la mateixa.

Finalitat:

Fer xarxa transversal de persones que treballen amb joves


Objectius generals:

 • Compartir recursos
 • Generar coneixement sobre el treball amb joves
 • Vetllar pel reconeixement de les figures professionals del treball amb joves i de les tasques que desenvolupen
 • Incrementar l’eficiència del treball amb joves


Qui hi està convidat:

A títol individual, totes aquelles persones que treballen amb joves, de tots els perfils possibles, referents al lloc de treball, a la formació, a la institució, a l’entitat, a l’àmbit, etc:

 • Tècnics i tècniques de joventut
 • Dinamitzadors i dinamitzadores juvenils
 • Informadors i informadores juvenils
 • Orientadors i orientadores sociolaborals que treballen amb joves
 • Impulsors i impulsores de la Garantia Juvenil
 • Agents de salut / responsables de serveis de prevenció de drogues i promoció d’hàbits saludables que treballen amb joves
 • Educadors i educadores socials de Benestar Social
 • Educadors i educadores de carrer
 • Educadors i educadores socials que treballen a Instituts de Secundària
 • Educadors i educadores que treballen amb joves des d’entitats (Tercer Sector)
 • Professors i professores de secundària que tinguin una mirada més enllà de l’acadèmica en el treball amb joves
 • Animadors i animadores socioculturals que treballen amb joves
 • Integradors i integradores socials que treballen amb joves
 • Treballadors i treballadores comunitaris (especialitzats amb joves)
 • Persones que treballen amb joves a través de la creació d’audiovisuals
 • Persones que treballen amb joves a través del teatre social
 • Persones que treballen amb joves a través de qualsevol disciplina artística
 • Gestors culturals que adrecen la seva activitat total o parcialment als joves
 • Professionals que treballen amb joves amb discapacitats i/o amb dèficits d’atenció
 • Professionals de CRAE
 • Professionals que treballen en comunitats d’aprenentatge (especialment) amb joves
 • Psicòlegs i coachs que treballen amb joves
 • Professionals que treballen amb joves en UEC
 • Treballadors i treballadores socials que treballen amb joves
 • Pedagogs i pedagogues que treballen amb joves
 • Psicopedagogs i psicopedagogues que treballen amb joves
 • Jutges i jutgesses especialitzades en joventut
 • Metges i metgesses especialitzats en joventut
 • Professionals de la infermeria
 • Professionals interessats en el treball amb joves i/o en la docència i la recerca sobre el treball amb joves
 • Etc

 •  

Tipus d’organització:

La Xarxa Treballem amb Joves (XTJOV) neix amb la finalitat de ser una xarxa de persones, més enllà de qualsevol estructura administrativa i legal. Per tant, de moment, mentre no sigui necessari per a desenvolupar els objectius plantejats, la XTJOV no es constitueix legalment en cap forma administrativa.

Complicitat, col·laboració, suport:

Donat que les persones que treballen amb joves estan vinculades a diverses i diferents organitzacions i que aquestes desenvolupen funcions essencials en relació al treball amb joves i als professionals que s’hi dediquen, es buscarà la complicitat i el suport d’aquestes (col·legis professionals, associacions de professionals, entitats, fundacions, universitats, instituts de secundària, administracions locals, administracions supramunicipals, etc).

Primeres accions:

 • Tenir presència i espai de relació i per a compartir a internet (web o blog, grup obert de Facebook, Twitter)
 • 3a estació: Trobada el dilluns 14 de març de 2016, de 14 a 16h (tot dinant qui se’l porti) al CIAJ de Barcelona, amb connexió telemàtica amb qui no s’hi pugui desplaçar