2-Prevenció conductes de risc: cànnabis

Guia de continguts d’intervenció educativa en cànnabis

Aquesta guia vol presentar una mesura alternativa a la sanció administrativa per consum o tinença de drogues il·legals a la via pública per part de menors d’edat. És una proposta educativa estructurada per treballar amb menors que han estat denunciats per una infracció administrativa relacionada amb el consum o la tinença de cànnabis a la via pública.  Els seu propòsit és aportar als professionals amb formació i experiència en l’àmbit de la prevenció i l’abordatge de les drogodependències amb joves, una eina per dissenyar intervencions educatives coherents, estructurades i de qualitat.

Aquesta guia ha estat elaborada per l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona. Gener de 2015.