3-Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

L’Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social consta de dos volums un adreçat als professionals i l’altre als adolescents. Té com a objectiu ajudar els adolescents a identificar les pròpies competències, les que tenen fortes i les que poden millorar i de quina manera poden fer-ho, per tal que puguin funcionar de manera solvent en la societat on viuen. És una eina pensada perquè l’utilitzin directament i de manera autònoma, però és clau l’acompanyament professional, tant en la detecció de les competències com en el Pla de desenvolupament i la seva, també molt necessària, avaluació.

El Servei de Suport de Programes Socials de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona ha elaborat aquest document per treballar l’atenció socioeducativa als adolescents.