Estudi sobre els hàbits segurs en l'ús de smartphones pels nens i els adolescents

2 de cada 3 adolescents té telèfon mòbil i en la majoria dels casos amb moltes prestacions. Què en fan? Utilitzen les prestacions que els ofereixen per la seva vida personal i professional, o només les lúdiques?

Aquesta publicació elaborada per INTECO (Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació) i Orange ofereix una diagnosi des del punt de vista dels adolescents i també dels seus pares i mares, fent esment de les incidències de risc i les mesures de seguretat que adopten.

+ informació