Guia PLJ. Elements decisoris per apostar pel pla local de joventut

Des de l’Oficina del Pla Jove de la Gerència d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona us presentem el document Guia PLJ. Elements decisoris per apostar pel pla local de joventut. Hem cregut oportú elaborar aquest document i oferir-ho als municipis aprofitant el començament de la legislatura i l’important nombre de regidors i regidores de joventut que s’han incorporat per primera vegada als consistoris.

Malgrat existir algunes publicacions que orienten i guien el tema, el present document les complementa, mostrant especialment als regidors i a les regidores de joventut el per què d’un pla local a nivell polític i metodològic; així com aquells elements i dinàmiques que cal considerar quan es pren la decisió de desenvolupar les polítiques juvenils a través d’un pla.

El document reflexiona sobre la necessitat de la planificació estratègica, el paper i el lideratge del regidor i la regidora, el compromís del consistori, el marc de competències, els recursos...

Els plans locals s’han d’entendre com una eina de planificació i gestió que permet definir, impulsar, coordinar i plasmar les polítiques de joventut d’un territori, concretat en un model teòric. El pla dóna resposta a les necessitats dels i de les joves, abastant els diferents àmbits que incideixen en la seva vida, partint de la realitat municipal.

Esperem doncs, compartir amb vosaltres la visió que tenim sobre la utilitat dels plans locals de joventut quan es fan de forma rigorosa des de la proximitat i adaptats sempre a la realitat territorial.