Per què un projecte educatiu als equipaments juvenils?

El butlletí de l'E-joventut va publicar un article molt interessant de Mireia Bou Blanco, educadora social i tècnica del Programa Integral d'Acollida Municipal de Salt sobre la necessitat que els equipaments juvenils tinguin un projecte educatiu. Després d'una reflexió sobre el moment actual de canvi i incertesa i de situar els equipaments juvenils en el trinomi proposat per Jaume Trilla: educació formal, educació no-formal o informal, fa una proposta de dotar els equipaments d'un projecte educatiu que el doti d'una eina de planificacio i d'una proposta contextualitzada, dotada de línia estratègica, finalitats i fonaments teòrics. Recollint el que ella mateixa explica al seu article:

El projecte educatiu als equipaments juvenils pot ser una bona eina de treball per donar sentit al nostre ofici o professió, la qual cosa és un imperatiu ètic en una tasca professional relacionada amb les persones i compromesa amb contextos socials, com ara barris, places, pobles o ciutats.